Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2008
1
fys
Ole Witt-Hansen Regression eller “bedste rette linie” At man har fjernet tæppet fuldstændig under eleverne, hvad angår forståelsen af behandling af måleresultater er evident, men kender du den teoretiske baggrund for regression, mindste kvadraters metode, korrelationskoefficient og Chi-Square probability?
2008
1
kem
Christian Janfelt
Frants R. Lauritsen
Kan analyselaboratoriet flyttes i felten? Gennem de seneste ti år har der været en rivende udvikling inden for miniaturisering af massespektrometre. En udvikling, der er hjulpet frem af nye pumpesystemer og kompakt elektronik og drevet frem af ønsket om mobile, håndholdte massespektre.
2008
1
kem
Peter N. R. Vennestrøm
Kresten Egeblad
Claus H. Christensen
Kolloider – på bølgelængde med lys og nanoteknologi Forklaringen på mange dagligdags fænomener skal findes i kolloidernes verden. Artiklen er en efterfølger til “Guld og flyvende grise" i nr.3 2007. Kan direkte anvendes som supplerende materiale i gymnasieundervisningen.
2008
1
mat
Steen Toft Jørgensen Skriftlig matematik “Eksamensbekendtgørelsen lovliggør anvendelse af PC til skriftlig eksamen med brug af matematikprogrammer til besvarelsen. Jeg kan bare ikke se, at ITbrugen afspejler sig i de faktiske stillede eksamensopgaver.”

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet