16. januar 2022 - 12:06Matematik Bogsalg katalog

167 - Vækst
Produktnr 167
Produkt Vækst
Beskrivelse

Thomas Vils PedersenI anledning af gymnasiereformen har undervisningsministeriet nedsat nogle arbejdsgrupper til udarbejdelse af forslag til undervisningsmaterialer for matematik i grundforløbet. Hæftet "Vækst" er et af resultaterne af dette arbejde.


"Vækst" er ikke ment som en lærebog, og bl.a. er opsummeringerne sidst i hvert underafsnit blot ment som genopfriskninger af eller introduktioner til stoffet i en egentlig lærebog. Det er ikke tanken, at klassen nødvendigvis skal igennem hele materialet. Læreren kan i stedet i samarbejde med klassen udvælge de eksempler og øvelser, de ønsker at arbejde med. Hæftet afsluttes med eksempler på temaer, der kan undersøges ved hjælp af vækstmodellerne.

Det er en af intentionerne med gymnasiereformen, at matematik skal kunne indgå i tværfaglige samarbejder med andre fag. Temaet om idræt lægger således op til tværfagligt samarbejde med idræt og rummer megen selvstændig elevaktivitet med indsamling af data. Temaet om kropsvægt og andre biologiske størrelser hos pattedyr samt temaet om nedbrydning af rusmidler lægger tilsvarende op til et tværfagligt samarbejde med biologi. Herudover er der oplagte samarbejdsmuligheder med f.eks. det naturvidenskabelige grundforløb omkring modellering af simple eksperimenter i de naturvidenskabelige fag.

Vækstmodeller er også velegnede til introduktion af de matematiske it-værktøjer, som klassen har til rådighed i form af lommeregnere og matematikprogrammer. Da disse varierer fra klasse til klasse er vejledningen til disse i stedet samlet i en separat "tastevejledning", der kan udskiftes alt efter hvilke værktøjer, man har til rådighed.

Udgivelse  1. udgave 1. oplag 2005
Omfang  31 sider
Pris DKK 50,00
Pris ved 10+ stk 45,00

Læg i kurven  Antal: