16. januar 2022 - 12:00Matematik Bogsalg katalog

149 - Fra kvadratur til integration
Produktnr 149
Produkt Fra kvadratur til integration
Beskrivelse

Forfatter: Jens Lund

Udsnit af forordet:Hensigten med bogen er at belyse dele af arealberegningens historie og dermed intefralregningens for- og tilblivelseshistorie. Stoffet præsenteres dels i form af gennemgang af kilder dels i form af detaljerede beskrivelser af medtoder, som i tidens løb har været anvendt. I fremstillingen af det historiske materiale stræbes der efter at følge de oprindelige tankegange for så vidt det kan forenes med en aktiv tilegnelse af stoffet ( på gymnasieniveau). Dette sigte videreføres i de opgaver, der er knyttet til hvert kapitel- Her skal man i nogle oopgaver arbejde videre med de præsenterede metoder og teorier, indimellem ved hjælp af moderne redskaber, i andre opgaver er målet at opnå så megen fortrolighed med de gamle fremgangsmåder, at man bliver i stand til at løse opgaver ved hjælp af dem.

I denne nye udgave er det blevet muligt at fortælle mere af den opsigtsvækkende historie om "genopdagelsen" af Archimedes` skrift "Metoden" og i en opgave behandles herfra en sætning, som nu - på grund af moderne teknik - kan tydes i flere detaljer.

Bogen kan anvendes i matematik på gymnasiets A- og B-niveaur i historiske forløb, som baggrundsstof for de større skriftlige projekter og i forbindelse med almen studieforberedelse. det er nok ikke muligt at gennemarbejde hele bogen i disse sammenhænge, med da alle kapitler kan læses uafhængigt af hindanden (på nær enkelte henvisninger), kan kapitelinddelingen benyttes som en rettesnor for udvælgelse af stoffet. Enkelte afsnit i bogen kan måske bruges til at introducere aspekter ved integralregningen, men bortset herfra vil det være hensigtsmæssigt, at eleverne har kendskab til moderne integralregning, der forudsættes i noge af opgaverne.


 


 

Udgivelse  2. udgave 2. oplag
Omfang   102 sider
ISBN  9788790996710
Pris DKK 80,00
Pris ved 10+ stk 72,00

Læg i kurven  Antal: