16. januar 2022 - 10:49Videntransfer mellem matematik og fysik 

Denne samling af undervisningsmaterialer er resultatet af et udviklingsprojekt under Matematiklærerforeningen og Fysiklærerforeningen med støtte fra Undervisningsministeriet.

Formålet med dette projekt har været at udvikle materialer, der understøtter elevernes videnstransfer mellem matematik og nabofagene. Derfor har man ønsket at udvikle konkrete eksempler på undervisningsforløb, der kan genere videnstransfer mellem matematik og fysik.

Vi håber, at projektets materialer vil være en god inspiration til senere at udvikle tilsvarende eksempler i forhold til andre fag – fx kemi, biologi, samfundsfag.

Gruppen bestod af:

Allan Jensen, Brøndby Gymnasium

Christina Cæsarsen, Fjerritslev Gymnasium

Henrik Peter Bang, Christianshavns Gymnasium

Michael Agermose Jensen, Christianshavns Gymnasium

Michael Langgård Olesen, Vordingborg Gymnasium

Peter Trautner Brander, Næstved Gymnasium

Alle gruppens medlemmer har undervisningskompetencer i begge fag – både matematik og fysik. Gruppen har ønsket, at materialerne skulle læses igennem af en matematiklærer, som ikke har undervisningskompetence i fysik eller andet naturvidenskabeligt fag.

Dorte Krammer, lektor i matematik og dansk på Tørring Gymnasium, har læst de udviklede materialer igennem. Dorte har flere års erfaring med korrekturlæsning af faglitteratur, som henvender sig til gymnasielærere.

Samlingen af undervisningsforløb varierer meget i forhold til elevforudsætninger, krav til samarbejde mellem de to faglærere, forløbslængde, m.m.

Der er forsøgt at vise eksempler på forløb, hvor man kan inddrage fysikfaget under forudsætning af, at matematiklæreren ikke har undervisningskompetence i fysik. Og der er også eksempler, hvor fysiklæreren kan gå mere i dybden med formler og begreber, som benyttes i fysik, og som typisk også vil blive behandlet i forbindelse med matematikundervisningen.

Beskrivelse af de forskellige forløb herunder kan læses hér.

Binomailfordelingen og stråling Forløb
Eksponentiel vækst og radioaktivitet Forløb
Keplers anden lov - ellipse Forløb
Matematisk pendul Forløb
Med lys og lygte Forløb
Matematiske vækstmodeller og radioaktivitet Forløb
Stamfunktion og arela Forløb
Variabelsammenhænge og afkøling af væske Forløb
Vektorfunktioner og jævn cirkelbevægelse Forløb
Introduktion til vektorregning Forløb