19. januar 2022 - 15:4120. januar 2017 - Noter om statistik i gymnasiet 

Statistikere ved KU og DTU har nedfældet nogle tanker og idéer til forbedring af statistikundervisningen i gymnasiet, og foreningen har fået lejlighed til at sende dem ud. Dokumenterne kan hentes herunder. 

I det første dokument findes denne indledende tekst, der kort beskriver formålet med materialet:

I forbindelse med den kommende gymnasiereform skal der skrives nye laereplaner for blandt
andet matematik.  I den forbindelse skal det eksisterende statistikpensum i gymnasiet og
undervisningen i statistik diskuteres.  Dette dokument giver vores bud på, hvad man bør
lægge vægt på i forbindelse med undervisningen i og brugen af statistik i gymnasiet, og
tanken er, at dokumentet kan fungere som input til eventuelle ændringer i de kommende
læreplaner.

 

Statistiknoter - Statistik i gymnasiet.pdf

Statistiknoter - Brugen af R2 i gymnasiet.pdf

Statistiknoter - Lineær regression - lidt mere tekniske betragtninger om R2 og et godt alternativ.pdf