16. januar 2022 - 12:085. november 2016 - Et bud på alternative opgaver i gymnasiestatistik 

Foreningen har haft et statistikprojekt i gang i 2016, som dels arbejdede med tværfaglighed, dels med et nytænke mulige opgaver i statistik, primært til skriftlig eksamen. Det drejer sig om opgaver både med og uden hjælpemidler. Projekt havde deltagelse af medlemmerne fra opgavekommissionen på stx. 

Opgaverne samt andre tekster om hvordan gymnasiestatistik praktiseres på god vis vil udkomme senere på skoleåret, men lige nu udgives de som pdf. Der er altså ikke tale om vejledende opgaver. De kan frit benyttes i undervisningen og kan hjælpe eleverne til at forstå statistik bredere.

Matematiklærerforeningen 2016 - et bud på alternative statistikopgaver