19. januar 2022 - 15:591. april 2016 - Svar fra UVM vedr. henvendelse om lærerkompetencer 

Foreningen har rettet henvendelse til ministeriet angående den udfordring, at en ikke uvæsentlig del af undervisningen i faget varetages af lærere, der ikke har den nødvendige faglige kompetence. Dette er påpeget i Matematikudredningen fra 2015. Dette forhold kan naturligvis skyldes flere forskellige ting, men ikke mindst de rekrutteringsudfordringer, faget har i disse år. Henvendelse (samt andre lignende henvendelser) har fået ministeriet til at udsende et hyrdebrev til skolerne angående disse forhold. Man kan læse foreningens henvendelse samt ministeriets breve nedenfor.

Foreningens henvendelse

UVMs brev til rektorerne

UVMs gældende retningslinjer vedr. ansættelse