19. januar 2022 - 14:5129. december 2015 - Et debatoplæg om matematik 

På regionalkurserne i januar/februar 2016 vil foreningen lægge op til debat om, hvordan kolleger ser matematiks placering i det almene gymnasium (og måske hf) efter den bebudede gymnasiereform. Som optakt har foreningen lavet et debatoplæg, som vi vil håbe når ud til rigtigt mange kolleger og danner grundlag for debat på lærerværelser og i faggrupper. Oplægget kommer også i det kommende LMFK-Bladet, og kan desuden læses hér.