19. januar 2022 - 14:5416. december 2015 - Mindeord om Bjørn Felsager 

En levende legende i den danske verden af matematikere døde lørdag den 12/12-2015 efter længere tids sygdom.

Bjørn Felsager havde en ufattelig og samtidig smittende energi, når man som almindelig matematikunderviser deltog i et af de utallige oplæg, som han holdt rundt omkring i Danmark.

Rækken af emner, som Bjørn kastede sig over, var rigtig lang, og samtidig formåede han at gøre fremstillingen tilgængelig for både elever og undervisere.

Oplægget Bag spejlet: Et glimt af Euklids tvillingegeometri: Minkowskigeometrien på årskurset i Roskilde 2001, Fermatkurset i 1998 om blandt andet elliptiske kurver og kurser om Simulering af en nulhypotese i forbindelse med statistiske test er tre lysende eksempler på Bjørns fænomenale evne til at visualisere og eksemplificere nye og avancerede emner.

Oplæg om et emne delte Bjørn ikke blot i form af fx slides men havde også altid gennemarbejdede og omfangsrige noter om emnet med til deltagerne.

Selv efter sin aftrædelse fra arbejdsmarkedet fortsatte Bjørn sit virke og deltog som gæstelærer eller ressourceperson rundt om. Og formidlingen af matematik var omdrejningspunktet lige til det sidste f.eks. i arbejdet med bogserien Hvad er matematik?

Den danske verden af matematikere er med Bjørn Felsagers død blevet et medlem mindre. Men minderne om hans virke står lysende klart i rigtig mange matematikunderviseres bevidsthed sammen med hyldemeter af bøger og noter samt erindringen om en lysende ildsjæl for vores fag og dets udbredelse.

Æret være hans minde.