19. januar 2022 - 13:5717. november - om fagdidaktisk kursus 

Foreningen har tidligere forholdt sig kritisk overfor den nedskæring af fakdidaktisk kursus for kandidater, der har ramt pædagogikum. Foranlediget af Matematikudredningen (LINK) har foreningen igen rettet henvendelse til Undervisningsministeriet, som har givet os tilsagn om at lade vores synspunkter indgå i de fremtidige planer for pædagogikum. Det er vi naturligvis glade for.

Der har været en artikel i Gymnasieskolen om dette: LINK

Henvendelsen til UVM kan læses her: LINK