19. januar 2022 - 15:4815. Maj 2015 - Om matematikudredningen 

Der gennemføres i første halvår af 2015 en omfattende undersøgelse af matematikfaget som Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på KU står for. Titlen er 'Udredning af den gymnasiale matematiks rolle og udviklingsbehov'. Det er meningen at fremtidige justeringer af faget og læreplanerne vil ske med udgangspunkt i undersøgelsens resultater. Du kan læse mere om projektet på dette link:

www.ind.ku.dk/projekter/matematikudredning/

I forbindelse med undersøgelsen er der udsendt et elektronisk spørgeskema til matematiklærere landet over, og der er på Facebook og matematiks Skolekom-konference mange kolleger, som mener spørgeskemaet er uheldigt formuleret. Foreningen er ikke associeret med hverken undersøgelsen eller spørgeskemaet, men har dog på de to kanaler opfordret til, at man besvarer spørgeskemaet efter bedste evne. IND er blevet gjort opmærksom på problemerne og betydningen for konklusionerne. Du kan læse formandens indlæg på dette link:

Formandens indlæg på Facebook og Skolekom vedr matematikudredningen