19. januar 2022 - 14:4015. Maj 2015 - Foreningens forespørgsel vedr. fagdidaktisk kursus 

Matematiklærerforeningen har i år rettet henvendelse til UVM for at udtrykke bekymring over en beskæring i forbindelse med det fagdidaktiske kursus i pædagogikumuddannelsen. Nedenfor kan du læse baggrunden for dette samt forespørgslen og UVMs svar.

Fagdidaktisk kursus i matematik, som er en del af pædagogikumuddannelsen, har i år været udsat for en lille beskæring. To lektioner er blevet flyttet fra fagdidaktisk kursus til de almenpædagogiske kurser. En beskeden beskæring, som desværre har haft den effekt, at fagdidaktisk kursus er blevet en kursusdag kortere. Vi har vurderet, at konsekvenserne heraf er uforholdsmæssigt store, hvorfor vi rettede henvendelse til ministeriet. Beklageligvis er ministeriet bundet af en flerårig kontrakt med SDU, som udbyder det samlede pædagogikum, så forringelsen er permanent i kontraktens løbetid. Det er vores ambition at kunne påvirke forholdene i forbindelse med den næste forlængelse af kontrakten.

Foreningens forespørgsel vedr. beskæring af fagdidaktisk kursus i matematik

Svar fra UVM Annegrete Larsen vedr fagdidaktisk kursus