19. januar 2022 - 14:297. november 2014 - Bjørn Felsager er æresmedlem 

På Matematiklærerforeningens generalforsamling d. 31. oktober i forbindelse med Årskurset 2014 blev der stillet forslag om at Bjørn Felsager blev æresmedlem af foreningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget!
Bjørn Felsager udmærker sig ved sit evige drive for matematikfaget. Han er en ildsjæl, der brænder for sit fag og har gennem mange år været med i et utal af projekter for foreningen. Han har en høj faglig ekspertise og er hjælpsomheden selv for sine kolleger i faget. Mange kender hans navn fra de mange hjælpsomme mails på Skolekom, hvor Bjørn svarer på mangt og meget men oftest med udgangspunkt i sit kendskab til TI Nspire.

Tillykke til Bjørn og tak for det store arbejde for Matematiklærerforeningen.