Her er du: > Foreningerne > Matematiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2020 i Matematiklærerforeningen 

Print

Generalforsamling 2020 i Matematiklærerforeningen

Torsdag den 19. november 2020, Kl. 16:30-17:15

Odeon , Odense

Lokale vil fremgå af programmet på dagen

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om styrelsens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af to styrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

Ad 5.

Bestyrelsen for Matematiklærerforeningen vil gerne foreslå en vedtægtsændring af §4 stk. 1 og 2 vedrørende antallet af medlemmer i bestyrelsen. Begrundelsen for forslaget skal ses i lyset af, at der gennem en længere årrække er blevet mindre tid til styrelsesarbejde generelt, og derfor kunne et ekstra medlem være med til at løfte opgaverne, som vi finder vigtige at kunne løse. Sammenligner man med andre faglige foreninger, så er 9 medlemmer inklusiv suppleanter ikke ualmindeligt. Derfor foreslår vi følgende ændring markeret med fed:

 

 

Nuværende

Ændring

§4.1

Foreningens styrelse består af en formand og 5 medlemmer. […]

Foreningens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer. […]

§4.2

[…] Desuden vælges hvert år 2 styrelsessuppleanter […]

[…] Desuden vælges hvert år 1-2 styrelsessuppleanter […]

 

Formuleringen 1-2 er for at dække os ind i tilfælde af, at der ikke er opstillet to kandidater til suppleantposterne, men så vi stadig kan konstituere os som bestyrelse uden en ekstra generalforsamling.

 

 

 

Ad 6.

På valg som formand er Jeanette Marie Axelsen (Midtsjællands Gymnasium)

 

Ad 7.

På valg som menigt medlem er Christina Cæsarsen (Fjerritslev Gymnasium) og Ole Frehr (Nyborg Gymnasium). Begge ønsker genvalg.

 

På valg som suppleant er Rikke Anthon (Kbh. Syd HF & VUC), samt Thomas Møller Harvig (Frederiksværk Gymnasium). Hvis forslaget bliver vedtaget, stiller Rikke Anthon op som det 7. medlem af bestyrelsen, Thomas Møller Harvig genopstiller som suppleant, og på den anden suppleantpost stiller Nils Byrial Andersen fra Aabenraa Statsgymnasium op.

Bliver forslaget ikke vedtaget, genopstiller Rikke Anthon og Thomas Møller Harvig til suppleantposterne, og Nils Byrial Andersen trækker sit kandidatur.

 

På bestyrelsens vegne

Jeanette Marie Axelsen

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk