Her er du: > Kurser > Matematikkurser
 

Debat om matematikfagets fremtid & Generalforsamling 

Print

Tidspunkt:Onsdag d. 26. oktober 2016, 10:00 - 16:00
Sted:Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Pris:675 kr.
Tilmeldingsfrist:Søndag 16. oktober 2016
Arrangør:Matematiklærerforeningen

 

OBS!

Konferencen afholdes samme sted som Fysik Årskursus (den 27. - 28. oktober). Hvis du også deltager i dette kursus kan overnatning og forplejning tilkøbes for 1.100 kr. (dette kan senest bestilles den 16. september 2016).

Indhold

Den 3. juni 2016 er der indgået et bredt forlig om en gymnasiereform, som ønskes implementeret fra august 2017. Forligstekst

Matematikfaget har en særlig plads i den kommende gymnasiereform og der vil formentlig ske ændringer i læreplaner og eksamensformer. Undervisningsministeriet skal nedsætte en særlig kommission, som skal udarbejde forslag til fagets læreplansændringer.

Det er yderst vigtigt at landets matematiklærere holder sig informeret om de nyeste forhandlinger og beslutninger og ikke mindst deltager i debatten. Styrelsen ønsker, at vi debatterer hvilken kurs matematikfaget skal tage, hvilke matematikkompetencer vores elever skal kunne udvikle i gymnasiet samt hvilke faglige mål og indhold de nye læreplaner skal indholde.

Tilmelding gælder for hele dagen kl 10-16. Bemærk, at foreningen afholder generalforsamling den på dagen kl. 11-12. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Matematiklærerforeningen og behøver ikke tilmelding.

Mød op og få indflydelse på de kommende læreplaner og eksamensformer.

Program

Kl. 09:30 - 10:00 Morgenkaffe og brød
 
Kl. 10:00 - 10:05 Velkomst og præsentation af dagens program

Del l - Nyt fra fagkonsulenten

Kl. 10:05 - 11:00 Oplæg ved fagkonsulent Bodil Bruun

Del ll - Generalforsamling

Kl. 11:00 - 12:00 Matematiklærerforeningens generalforsamling
 
Kl. 12:00 - 13:00 Frokost

Del lll - Debat

Kl. 13:00 - 14:00 Matematiklærerforeningens bud på matematikfagets opbygning i stx og hf efter reformen - Styrelsens oplæg
 
Kl. 14:00 - 14:15 Kaffe og kage
 
Kl. 14:15 - 15:45 Matematikfagets fremtid til debat
 
Kl. 15:45 - 16:00 Opsummering
 
Kl. 16:00 - 17:00 Matematiklærerforeningen byder på en let forfriskning
 

 

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden kan læses her: Generalforsamling 2016 i Matematiklærerforeningen

Formandens beretning: Årsberetning matematiklærerforeningen 2015-16

 

Kontakt

Christina Cæsarsen, cc@fjerritslev-gym.dk

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk