05. juni 2020 - 17:140331 Regionalkursus i kemi, region øst for Storebælt - AFLYST 


Tidspunkt:Tirsdag d. 31. marts 2020, 13:00 - 19:00
Sted:HF & VUC Roskilde, kantinen
Læderstræde 4
4000 Roskilde
Pris:500 kr.
Tilmeldingsfrist:Onsdag 18. marts 2020
Arrangør:Kemilærerforeningen

 

KURSET ER AFLYST

 

En eftermiddag med fokus på karrierelæring

Inviterede foredragsholdere:

Michael Frellesvig Boss, Tektanken

Midhael Frellesvig Boss beskæftiger sig med gymnasie-virksomhedssamarbejde for STX, HTX og HHX med udgangspunkt i gymnasiereformen fra 2017. Han er ansat i Tektanken, Naturvidenskabernes Hus. Michael har tidligere gennem 13 år arbejdet som gymnasielærer, han har været tilknyttet ScienceTalenter i 6½ år og ejer og driver i dag flere forskningsvirksomheder.
Michael vil fortælle om gymnasie-virksomhedssamarbejde, og hvordan man ved at inddrage en virksomhed i et undervisningsforløb i gymnasiet vil kunne bibringe undervisningen nye elementer, f.eks. at gymnasieeleverne møder rollemodeller og arbejder med autentiske problemer. Han vil fortælle om, hvordan et gymnasie-virksomhedssamarbejde passer ind i gymnasiets hverdag som et flerfagligt forløb som case i en studieretningsopgave, og hvordan det lever op til kravene om karrierelæring, globalisering og innovative kompetencer.

Ole Stahl, Haldor Topsøe

Ole Stahl har gennem de sidste 14 år arbejdet med skole-virksomhedssamarbejde - og med at motivere og engagere unge til at se, hvad teknologi og naturvidenskab kan bruges til, når det bliver konkret og virkeligt.
Gennem sin stilling som Employer Branding Specialist hos Haldor Topsøe har Ole været med til at udvikle koncepter, som rammer de unge (fra folkeskolen til universitetet) på den bedst mulige måde. Både i forhold til inspiration, læring og case-forløb. Ole har gennemført utallige projekter, cases og kampagner i samarbejde med skoler, og altid med et fokus på at forstå, hvad der motiverer disse målgrupper, og hvordan de tænker og handler.
Ole vil fortælle om, hvorfor han mener, det er vigtigt, at virksomheder og skoler på alle niveauer arbejder sammen og hvorfor vi i den grad har brug for hinanden.

Program

Kl. 13:00 Velkomst
 
Kl. 13:20 Fællesoplæg omkring karrierelæring med spørgsmål/svar fra salen
 
Kl. 13:45 Opdeling i 2 grupper
  • Industriens tilgang til (reflektion for) karrierelæring v/Ole Stahl, Haldor Topsøe
  • Ungdomsuddannelsernes tilgang til (reflektion for) karrierelæring v/Michael Boss, Tektanken
  Kaffe og kage i kantinen
Som gruppearbejde kvalificer spørgsmål til den fælles afsluttende diskussion
 
Kl. 15:30 I plenum: Gode eksempler fremhæves fra workshops
 
Kl. 15:50 I plenum: Industrielle gæster (Ole og Michael) diskuterer med os
 
Kl. 16:30 Afrunding og tak
 
Kl. 17:00 Start på formel generalforsamling
 
- Nyt fra styrelsen samt skype med fagkonsulenten
- Valg af regionalledere (Gudrun, Johannes og Raino er villige til genvalg)
 
Kl. 18:00 Spisning. Der vil være en option for vegetarer

For en kvalificeret diskussion og et fælles udgangspunkt, gør dig gerne bekendt med følgende præsentation fra EMU-en: https://emu.dk//sites/default/files/2019-02/Temadag%20om%20karrierel%c3%a6ring%20og%20overgange%20til%20videreg%c3%a5ende%20uddannelse%20UVM%206-7%20nov%202018%20%c3%98st%20og%20Vest%20Randi%20Skovhus.pdf

Vi takker Kristian Olsen, Roskilde HTX for at låne os hans industrielle kontakter.

Der er kun få gratis P-pladser i centrum af Roskilde, HF's er med indkørsel fra Vor Frue Kirkestræde.

For yderligere spørgsmål, så kontakt gerne os regionalledere:

Johannes Holm, holm.johannes@gmail.com

Gudrun Paulsen, gp@htgym.dk

Raino Hansen, rrk@vucroskilde.dk