Her er du: > Persondatapolitik
 

 

Print
Persondatapolitik LMFK
Matematik-, Fysik- og Kemilærerforeningerne inkl. forlag og kursusvirksomheder.
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
 
1. Generelt
 
1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes LMFK indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos LMFKs forlag, indmeldelse i LMFK eller indgåelse af forfatter- og illustratorkontrakt.

1.3
LMFK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

LMFK
Høffdingsvej 34, 2.
2500 Valby
CVR-nr.: 86548712
Telefon: 3539 0064
E-mailadresse: lmfk@lmfk.dk
 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1
Når du bruger vores webshop

2.1.1
Formålet med indsamling af persondata er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om din ordre hos os. Oplysninger om dine køb indsamles ligeledes for at kunne overholde relevant lovgivning vedrørende bogføring og regnskab. Vi indsamler de oplysninger du selv afgiver, når du handler hos os, som er navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Personoplysninger givet i forbindelse med køb hos os er indtastet af kunden direkte på vores hjemmeside i forbindelse med købet.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er EU persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra b, c og f.

2.2
Når du bliver medlem hos os

2.2.1
Formålet er, at vi kan opfylde medlemsbetingelserne, som du har ret til ved din indmeldelse. Oplysningerne, der gives ved dit medlemskab, bruges til at sende medlemsblade og nyhedsbreve ud. Derudover bruges de til kontingentopkrævning og indberetning til Skat.

2.2.2
De oplysninger du giver, når du melder dig ind i LMFK og når du opdaterer din profil, er navn, adresse, e-mail, medlemstype og cpr-nummer. Oplysningerne tastes ind via vores hjemmeside eller på en tilmeldingsblanket, fx i forbindelse med messer eller kurser.

2.2.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU persondataforordningens art. 6 stk. 1.

2.2.4
Oplysninger om dit navn, adresse og medlemsnummer videresendes til Clemens trykkeriet til at udsende vores medlemsblad. Det er Clemens trykkeriet der står for distribution af bladene.


2.3
Når du indgår en forfatter- eller illustratorkontrakt med os

2.3.1
Formålet er, at vi kan opfylde de betingelser, vi indgår over for vores forfattere og illustratorer.

2.3.2
De oplysninger, du giver til udarbejdelse af forfatter- og illustratorkontrakt, er navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr-nummer samt bankoplysninger. Oplysningerne gives i hardcopy som en del af den underskrevne kontrakt.

2.3.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU persondataforordningens art. 6, stk. 1.


2.4
Når du indgår kontrakt med os som oplægsholder

2.4.1
Formålet er at vi kan opfylde de betingelser, vi indgår over for vores oplægsholdere.

2.4.2
Vi vil behandle de oplysninger, som oplægsholderen har udfyldt i kontrakten, typisk navn, adresse, cpr-nummer, e-mail, telefonnumer og bankoplysninger. Persondataoplysninger meddeles os via e-mail eller brev.

2.4.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU persondataforordningens art. 6.
 

2.5
Når du tilmelder dig kursusaktivitet

2.5.1
Formålet er, at vi kan opfylde de betingelser, vi indgår over for vores kursister.

2.5.2
Vi vil behandle de oplysninger, som kursisten udfylder ved kursustilmelding, typisk navn, e-mail og faktureringsadresse. 

2.5.3
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU persondataforordningens art. 6.
 
2.6
Persondata til eksterne leverandører
I det omfang, det er nødvendigt for driften af vores virksomhed, deler vi persondata med leverandører af it services (databehandlere) samt eksterne revisorer og andre samarbejdspartnere.
 
3. Dine rettigheder

3.1
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, jf.punkt 1.3.

3.2
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har til enhver tid ret til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig og hvilket formål registreringen tjener. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig med en svarfrist på max 4 uger. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til lmfk@lmfk.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

3.3
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er en fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.  Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.4
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

3.5
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at bestå af opbevaring. Fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

3.6
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

3.7
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
4. Klage til Datatilsynet

4.1
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk