Her er du: > Foreningerne > Fysiklærerforeningen > Generalforsamling
 

Generalforsamling 2021 

Print

Traditionen tro afholdes fysiklærerforeningens generalforsamling i forbindelse med årskurset.

Information om Fysik Årskurset findes under "Kurser" her på siden.

 

Der afholdes

Ordinær Generalforsamling i Fysiklærerforeningen

torsdag d. 25. november 2021 kl. 17:30-18:30 

på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af tre styrelsesmedlemmer
  6. Valg af en suppleant
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Det videre arbejde
  10. Eventuelt

 

Ad 4

Styrelsen foreslår uændrede kontingenter, således, at der betales 100 kr. til Fysiklærerforeningen og 475 kr. til LMFK-samarbejdet. Er man medlem af flere foreninger, betales kun ét kontingent til LMFK. For pensionister er de tilsvarende beløb 25 kr. og 250 kr.

 

Ad. 5

På valg til styrelsen er Jacob Broe, Ålborg Katedralskole, Niels Peter Frandsen, Aarhus TECH, og Solveig Skadhauge, Nærum Gymnasium.

Alle modtager genvalg.

 

Ad. 6

Styrelsen indstiller Thomas Mellergaard Amby, Viborg Katedralskole.

 

Ad. 7

Styrelsen indstiller Karsten Refsgaard, Vejen Gymnasium, og Kim Vedel Pedersen, Frederiksberg Gymnasium, som revisorer og Anders Dybdahl Bluhme, Rungsted Gymnasium, som revisorsuppleant.

 

Ad. 8

Styrelsen indstiller til følgende vedtægtsændringer (ændringer er markeret med fed skrift):

§2 Tilføjelse efter sidste linje

Foreningen varetager ligeledes astronomiundervisningens vel.”

 

§3 ”a) Enhver, som underviser i fysik ved: Gymnasier, seminarier, HF, studenterkurser, teknika, højere læreanstalter eller lignende, kan optages som medlem. ”

Erstattes af

"a) Enhver, som underviser i fysik eller astronomi ved: Ungdomsuddannelser, HF, VUC, videregående uddannelser eller lignende, kan optages som medlem."

 

§4 ”b) Styrelsesmedlemmerne vælges for 2-årige perioder ved de ordinære generalforsamlinger, således at formanden og tre styrelsesmedlemmer vælges i år med lige årstal og fire andre styrelsesmedlemmer i år med ulige årstal. Desuden vælges hvert år, for 1 år ad gangen, en styrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant.”

Erstattes af

”b) Styrelsesmedlemmerne vælges for 2-årige perioder ved de ordinære generalforsamlinger, således at formanden og tre styrelsesmedlemmer vælges i år med lige årstal og tre andre styrelsesmedlemmer i år med ulige årstal. Desuden vælges hvert år, for 1 år ad gangen, en styrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant.”

Foreningens vedtægter kan ses her: Foreningens love.

 

 

Forslag til kandidater samt forslag til punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde skriftligt senest torsdag den 28. oktober. Disse vil snarest derefter blive offentliggjort på lmfk.dk.

 

På styrelsens vegne

Jon Gaarsmand

Formand

 

opdateret 10. november 2021

 
LMFK-sekretariatetToldboden 3, 2. sal D188800 ViborgTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@sekr.dk