Her er du: > Foreningerne > Matematiklærerforeningen > Styrelse
 

Matematiklærerforeningens styrelse 

Print

Styrelsen består af følgende personer
(efter generalforsamling torsdag den 9. november 2017)

Du finder en beskrivelse af de enkelte arbejdsopgaver nederst på siden. 

Formand:

Jeanette Axelsen (Vordingborg Gymnasium og HF)
Arbejdsopgaver: LMFK-udvalget
Fag: Matematik og dansk
E-mail: 
ja@vordingborg-gym.dk 

Næstformand:

Morten Olesen (Egedal Gymnasium og HF)
Arbejdsopgaver: Fagligt Forum for Matematik, DMUK, presseansvarlig
Fag: Matematik og oldtidskundskab
E-mail: MO@egedalgym.dk

Telefonnummer: 50508389 

Kasserer:

Susanne Højte (Gladsaxe Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Referent, LMFK-bladet, Dialogforum DTU, LMFK-bladet
Fag: Matematik og biologi
E
-mail: sh@gladgym.dk
 

Øvrige medlemmer:

Christina Cæsarsen (Fjerritslev Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Regionallederkontakt, Kursusudvalg, Dansk Center for Matematikkens Didaktik, Medlemsfordele
Fag: Matematik og fysik
E-mail: cc@fjerritslev-gym.dk

Mikkel Rønne (Ørestad Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Kursusudvalg, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, Fagligt Forum for Naturvidenskab, Nyhedsbrev
Fag: Matematik, fysik, russisk
E-mail: mir@oegnet.dk

Anders Bloch (Randers HF og VUC)
Arbejdsopgaver: Kursusudvalg, kursusannoncør, hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev, hf-udvalg
Fag: Matematik og datalogi
E-mail: 
bl@randershfvuc.dk

 

Suppleanter:

Jan Agentoft (Horsens Gymnasium)
Arbejdsopgaver: Bogsalg, Kursusudvalg, Matematikkonkurrencer, 

Fag: Matematik og datalogi
E-mail: jn@horsensgym.dk

Ole Frehr (Nyborg Gymnasium)
Arbejdsopgaver: 
Kursusudvalg, DMUK, kursusannoncør, hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev, 
Fag: Matematik og filosofi
E-mail: 
of@nyborg-gym.dk

 

Beskrivelser af udvalgte arbejdsopgaver

Kursusudvalg
Kursusudvalget beskriver og planlægger udviklingsprojekter og kurser.

Fagligt forum for naturvidenskab
Et dialogforum med forskellige interessehavere, der drøfter undervisning i naturvidenskab og matematik på tværs af ungdomsuddannelserne.

LMFK-udvalg
Foreningen stiller med et medlem til det udvalg, der har ansvar for sekretariatet og driften af dette.

Regionallederkontakt
Et medlem af styrelsen holder kontakten med foreningens 7 regionalledere og sørger for koordination af de årlige regionalkurser.

Matematikkonkurrencer
Et medlem sørger for at holde kontakten til folkene bag de to konkurrencer Georg Mohr og A-lympiade.

Fagligt Forum for Matematik
Fagligt forum er sparringspartnere for den siddende fagkonsulent i matematik. Forummet drøfter matematikundervisningen i de gymnasiale uddannelser.

Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS)
Et udvalg under GL, hvor de faglige foreningers arbejde og politiske strategier diskuteres. 

Dansk MatematikUndervisningsKommission (DMUK)
Et forum med repræsentanter fra alle uddannelser med matematikindhold. Forummet fremmer initiativer til matematikundervisning, både forskningsbaserede og internationalt inspirerede.

Forum for matematikkens didaktik
Forummet beskæftiger sig med matematikkens didaktik på alle uddannelsesniveauer.

Dialogforum på Aarhus Universitet
Forummet beskæftiger sig med regional efteruddannelse, faglig udvikling samt overgangen fra gymnasiale uddannelser til universitet.


 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk