Her er du: > Kurser > Fysikkurser
 

Konference "Fra fysik/kemi til fysik C i gymnasiet" 

Print

Tidspunkt:Tirsdag d. 14. marts 2017, 10:00 - 16:00
Sted:Nyborg Gymnasium
Pris:700,00 kr.
Tilmeldingsfrist:Fredag 10. februar 2017
Deltagerantal:Begrænset deltagerantal
Arrangør:Fysiklærerforeningen

 

Beskrivelse

Gymnasierne står overfor at implementere en reform, som får betydning for naturvidenskabeligt grundforløb og fysikundervisningen, mens grundskolen er ved at implementere fællesfaglige fokusområder og fælles prøve for de naturfaglige fag, biologi, fysik/kemi og geografi.

Der er mange udfordringer:

  • Ingen obligatoriske skriftlige afleveringer i fysik/kemi i grundskolen -> den første eksamenskarakter med en skriftlig dimension efter blot to måneder i gymnasiet
     
  • Fra hverdagssprog til fagsprog
     
  • Forståelse og forventninger mellem undervisere på de forskellige niveauer
     
  • Udfordringer med nye læreplaner og fælles mål

Konferencens mål er at ruste både folkeskolelærere og gymnasielærere, der underviser i fysik, til at imødegå udfordringer og finde løsninger. Samtidig er håbet også at konferencen vil være med til at skabe bro mellem uddannelserne, samt øge forståelsen og indsigten mellem undervisningen på de forskellige niveauer. Desuden håber vi, at konferencen kan blive starten på et tættere samarbejde mellem grundskolens fysik/kemi-undervisning og fysik-undervisningen i gymnasiet.

Konferencedeltagerne tager hjem med praktiske redskaber, der kan løfte undervisningen og lette elevernes overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse i faget fysik.

Program

10:00 - 11:00 2 x 30 minutter om nyt i folkeskolen og gymnasiet
v/fagkonsulent Kim Bertelsen og tidligere fagkonsulent og formand for DFKF København/Sjælland Erland Andersen
 
11:00 - 12:00 5 minutters intro til arbejdet, derefter gruppearbejde om begrebsafklaring
v/Frank Borum
 
12:10 - 12:45 Opsamling på gruppearbejde - statements på tavlen
v/Frank Borum
 
12:45 - 13:30 Frokost
 
13:30 - 13:45 Intro 3 spor - praktiske øvelser/udarbejdelse af undervisningsforløb
Atom Modeller v/Jon Gaarsmand
Vejr og Klima v/Erland Andersen
Densitet og opdrift v/Frank Borum
 
13:45 - 14:45 Praktiske øvelser/undervisningsforløb
 
14:45 - 15:00 Kaffepause
 
15:00 - 15:45 Fagligt foredrag, som inspiration til det videre arbejde med fagene
 
15:45 - 16:00 Afslutning

 

 
LMFK-sekretariatetHøffdingsvej 34, 2. sal2500 ValbyTlf.: 35 39 00 64Mail: lmfk@lmfk.dk