Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2010
2
fys
Bjarning Grøn GeoCamp Iceland Tips til studietur i Island
2010
2
fys
Jesper Laub Modellus Modellus er et lille simpelt men effektivt program til simulering af en matematisk model
2010
2
fys
Niels Erik Wegge Exoplaneter Artiklen behandler bestemmelse af grundlæggende banedata for exoplaneter ved hjælp af radialhastighedsmetoden, samt en illustrerende, eksperimentel lydsimulering
2010
2
fys
Ole Witt-Hansen Slinger i valsen - rotation om 3 principale akser Hvorfor kan et legeme med 3 forskellige inertimomenter udføre en stabil fri rotation omkring to af akserne, men ikke om den tredje
2010
2
kem
Heidi Graversen
Vibeke Axelsen
Kemiforsøget: Campbell’s Blue Bottle i ny forklædning Det kendte demonstrationseksperimentet med Campbell’s Blue Bottle kan varieres, så man også observerer fine farveskift mellem gul, rød og grøn
2010
2
kem
Jens Ingwersen Svanesang? Ikke endnu… Visse forklaringer og modeller står i vejen for elevernss forståelse
2010
2
mat
Birger Stjernholm Madsen Et debatoplæg: Om at formidle statistik Undervises der i forkerte emner og på en forkert måde i statistik i gymnasiet?
2010
2
mat
Jens Carstensen Parabeltangent Find tangentligningen ved simpel algebra uden brug af differentialregning
2010
2
mat
Thorleif Bundgaard
Eskil Simon Kanne Wadsholt
Henrik Christensen
Længdebestemmelse for et andengradspolynomium Hvordan beregner man simpelt længden af et vilkårligt stykke af en parabel?

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet