Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2018
1
fys
Bernhard Lind Schistad Newton, Einstein og Universets ekspansion Friedmann–ligningerne beskriver sammenhængen mellem tidsudviklingen af Universets udvidelse og densiteten af stof og energi. Hvorledes kan de udledes baseret på det kosmologiske princip, og hvilke konsekvenser på udviklingen af Universets ekspansion.
2018
1
fys
Danni Thorkild Pedersen Arduino og elektriske sensorer Her gives en kort, kronologisk beskrivelse af et forløb, der sigter mod at opfylde de nye niveau A– og B–læreplaners krav om ”… styring af fysiske systemers opførsel … ” og ”… eksempler på kredsløb med elektriske sensorer”.
2018
1
fys
Kim Bertelsen Nyt fra fagkonsulenten Her er en summarisk præsentation af nogle nye læreplanselementer, der måske kan være vigtige i den kommende tid.
2018
1
kem
Henrik Parbo Aroma Chemory AROMA CHEMORY I, II og III er tre fysiske vendespil, der handler om naturligt forekommende aromastoffer i fødevarer.
2018
1
kem
Mette Malmqvist Nyt fra fagkonsulenten Hvad er ændret i læreplanerne 2017?
2018
1
mat
Brian Krog Christensen Matematik i overgangen fra grundskole til gymnasium Ved overgangen fra grundskolen til gymnasiet oplever flere elever vanskeligheder end i andre fag.
2018
1
mat
Christina Cæsarsen Matematik på kryds & tværs Flere elever kommer på gymnasiet med en forestilling om, at matematik er et fag, hvor man er god, hvis man altid kan regne opgaver på fem minutter.
2018
1
mat
Dorte Krammer Mix–moduler – en struktur for 1.g–undervisningen Mix–moduler er lektioner hvor to eller tre 1.g–klasser blandes (mixes)og undervises på tværs af klasserne. Matematiklektionerne for disse klasser er derfor parallellagt i skemaet.
2018
1
mat
Jens Carstensen Middelværdisætningen – en bemærkning I ‘gamle’ dage indgik middelværdisætningen i differentialregningen i gymnasiet i forbindelse med beviser for sammenhængen mellem differentialkvotientens fortegn og funktionens monotoniforhold.
2018
1
mat
Jens Carstensen Multiplikation ved hjælp af parabel Hvis p og q er positive reelle tal, kan man ved hjælp af parablen med ligningen y = x^2 finde produktet af p og q.
2018
1
mat
Marianne Bie
Hans Bolvinkel
Begrebsafklaring og struktur som metode Sproget hænger sammen med den måde, vi opfatter verden på, og hvis de matematiske begreber står upræcist defineret for eleverne, så bliver deres arbejde med begreberne tilsvarende upræcist.
2018
1
mat
Mikkel Rønne Lidt om screeninger og afgangsprøver Hvad siger afgangsprøverne fra grundskolen egentlig om elevernes faglige niveau i matematik?
2018
1
mat
Ole Andersen Bud på retning for fremtidens matematikundervisning Vi har en folkeskole, der producerer mange elever med ”ondt” i matematikken, og den sidste overenskomst er alle lærere i folkeskolen utilfredse med. Det fremmer ikke en særlig indsats.
2018
1
mat
Peter Brander Matematik uden bogstaver Det er et anerkendt faktum, at hvis matematikundervisningen foregår på et uforståeligt højt niveau, så er det ikke sjovt at være elev.
2018
1
mat
Susanne Seehausen Sprog og faglig læsning i matematik I denne artikel vil der komme nogle konkrete bud på øvelser og aktiviteter, som kan understøtte elevernes faglige læsning og udvikling af deres fagsprog.
2018
1
mat
Søren Dall Sproglig begrebsdannelse i matematik ved hjælp af forskellig Udviklingen af sproglige matematiske begreber har stor betydning for elevernes mulighed for at få succes i matematik i gymnasiet.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet