Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2017
2
fys
Niels Erik Wegge
Ivan S. Pasarín
Konisk pendul – en målemæssig udfordring Hvordan afhænger det koniske penduls periode af vinklen med lodret?
2017
2
mat
Claus Thorn Ekstrøm
Ernst Hansen
Per Bruun Brockhoff
Statistik i gymnasiet Dette dokument giver vores bud på, hvad man bør lægge vægt på i forbindelse med undervisningen i og brugen af statistik i gymnasiet.
2017
2
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Differentiation af sin og cos En hurtig og (måske lidt for) smart udledning.
2017
2
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Hemmeligheder og polynomier Det er en velkendt matematisk disciplin at forsøge at skjule hemmeligheder, og at forsøge at få fat på andres hemmeligheder.
2017
2
mat
Kristian Danielsen Vitruv, arkitektur og matematik Vi får et indblik i det image, som matematik havde (og har) – nemlig et tegn på civilisation og dannelse.
2017
2
mat
Per Bruun Brockhoff
Ernst Hansen
Claus Thorn Ekstrøm
Brugen af R^2 i gymnasiet Det bør tilstræbes, at de forskellige fagmiljøer fortæller den samme historie omkring R^2.
2017
2
mat
Per Bruun Brockhoff
Claus Thorn Ekstrøm
Ernst Hansen
Lineær regression Et ekstra lille notat om den såkaldte R^2–værdi, som kan beregnes i forbindelse med lineær regression.
2017
2
mat
Rune Højlund Når digitalisering går op En optimal udnyttelse af digitale teknologier kræver, at både producenter, undervisere og ledelsen tager deres rolle i implementeringen alvorligt.
2017
2
mat
Søren Høgh En generalisering af fibonaccifølgen og Binets formel I denne artikel vil vi betragte en følge, hvor et vilkårligt led fås som en linearkombination af de to foregående led.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet