Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2015
6
fys
Niels Erik Wegge En asymmetrisk cylinder på skråplan Fire symmetriske objekter klar til at rulle om kap ned ad skråplan: massiv cylinder, cylinderring, massiv kugle og kugleskal. Hvorfor tager det ikke lige lang tid?
2015
6
kem
Frede Storborg Lithium Alle kemilærere udfører sandsynligvis eksperimenter med metallisk natrium. Derimod er det nok kun en mindre del, der laver forsøg med andre alkalimetaller som kalium og lithium.
2015
6
mat
Erik Vestergaard Bayes’ fantastiske formel I de senere år har der været fokus på statistik frem for sandsynlighedsregning i stx. Jeg finder det til dels berettiget, at der er kommet mere statistik, idet det giver mening at give eleverne en fornemmelse for farerne ved blindt at tro på statistik.
2015
6
mat
Jacob Lemming Lad de Studerende Undervise Sig Selv – SUSS Metoden har fokus på de studerenes mundtlighed og kan bruges som et værktøj, der lader eleverne træne deres evner i at levere en mundtlig præsentation af pensum.
2015
6
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
Den naturlige eksponentialfunktion Vi viser her, at vi kan illustrere en anden egenskab ved e på en interessant måde.
2015
6
mat
Jens Carstensen Parabler og primtal Der findes en overraskende sammenhæng mellem en sædvanlig parabel og primtal, idet parablen ligefrem kan fungere som en primtalssi.
2015
6
mat
Ole Andersen Til Grønland med forforståelse og mentale skabeloner Her i de senere år har jeg forsøgt at udarbejde en læringsteori tilpasset matematik og naturvidenskab, fordi jeg mener, at de traditionelle læringsteorier ikke er repræsentative for de problemer, som vi står med i den danske gymnasieskolen her i 2015.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet