Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2015
3
fys
Knud Erik Sørensen Skriv ordentligt! Følgende er en repetition af nogle vigtige regler og standarder, der bør undervises i.
2015
3
fys
Ole Witt–Hansen Dæmpede periodiske bevægelser Det virker som om, at selv de allermest elementære teoretiske dele af fysikken er blevet fortrængt af eksperimentelle forsøg udført med IT.
2015
3
kem
Anne Boie Johannesson Skriv sammen! Der er store læringsmæssige fordele ved at sætte elever til at udarbejde skriftlige produkter i grupper frem for individuelt.
2015
3
kem
Karina Petersen
Helena Tveit Nielsen
Karen Margrethe Melchiorsen
Morten Rasmussen
Torben Andersson
Jakob Løvschall
Hvordan ikke–matematikere får succes med Kemi C Vi har implementeret en række tiltag, hvor specielt arbejdet med en minimumstolkning af lærerplanens kernestof og faglige mål har været en øjenåbner.
2015
3
mat
Ellen Stengaard Munkholm Kædebrøker til praktiske beregninger anno 1805 Carl Ferdinand Degen (1766–1826) skrev i anledning af højtideligholdelsen af kongens fødselsdag 1805 ved Odense Katedralskole et lille skrift, ”Om Nytten af den fortløbende Brøk”.
2015
3
mat
Jens Carstensen De mindste kvadraters metode I LMFK–Bladet nr. 1 og 2 er lineær regression behandlet. For læserne virker det måske noget tungt, men matematikken bag fastlæggelsen af den bedste rette linje kræver i virkeligheden intet andet end kendskab til formlen for andengradspolynomiets toppunkt
2015
3
mat
Mirela Ismaili Redzic Elevaktivering i forståelsen af matematiksproget Mit bud er, at en bedre forståelse af matematiksproget er løsningen på vores problemer.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet