Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2015
1
fys
Allan Tarp Newtons fem love vist med et skihop Newtons fem love forekommer alle i et skihop: En bevægelse ned ad et skråplan efterfulgt af et skråt fald.
2015
1
fys
Simon Olling Rebsdorf The Missing Link mellem naturfag og erhvervsliv Den nye webapp, The Missing Link, understøtter den faglige fysik– og kemiundervisning med film, der viser eleverne koblingen mellem fagene og danske teknologivirksomheder – og deres ansatte.
2015
1
kem
Ole G. Mouritsen Smag på naturvidenskaben Smag kan bruges som en motor til læring i folkeskolen, bl.a. i det nye fag Madkundskab, og til integration af de naturvidenskabelige fag i STX og HTX.
2015
1
mat
Allan Tarp Integral– og differentialregning med 2 spillekort Hvor styk–tal adderes direkte, adderes per–tal via deres areal.
2015
1
mat
Allan Tarp Proportionalitet med 2 spillekort Produktformlen A = h·b er den mest almindelige formeltype, ofte kaldet proportionalitet, linearitet eller en bro–formel, hvor per–tallet h forbinder de to styk–tal A og b.
2015
1
mat
Carl Winsløw Fodgængerversion af lineær regression Meningen med denne note er at give en matematisk begrundelse for formlerne på basis af elementær bogstavregning.
2015
1
mat
Ib Axelsen Antal meldeforløb i bridge I bridge anvender man et sædvanligt spil kort, og de 52 kort fordeles med 13 til hver af de fire spillere. For en matematiker er det let at bestemme antallet af muligheder for de 13 kort til den enkelte spiller: Men hvor mange mulige meldeforløb er der?
2015
1
mat
Jens Carstensen En lidet kendt sætning om parablen Vi har tidligere her i bladet set på forskellige egenskaber ved den almindelige parabel. Vi skal her vise en sætning, der sikkert er temmelig ukendt.
2015
1
mat
Jens Carstensen Logaritmers beregning Med en smule numerisk snedighed kan vi med to decimaler udregne titalslogaritmen af de første mange naturlige tal. Metoderne illustrerer logaritmeregnereglerne på en måde, som gennemsnitlige gymnasieelever sagtens kan følge.
2015
1
mat
Jens Juhl Jensen Miss Marples mystiske mani: Minimal matematik Krimien The Body in the Library (1942) er et af Agatha Christies kendteste litterære produkter. Bogen er altså fyldt med gåder, men mere end det: Den er i sig selv en sådan.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet