Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2014
4
fys
Jørgen Angelo Bernoullis ligning med et temperaturled Jeg vil i det følgende se på opvarmningen af vand ved friktion i et vandløb og foreslå et temperaturled i Bernoullis ligning.
2014
4
kem
Frede Storborg Thiosulfat Thiosulfat optræder i forskellige reaktionstyper i gymnasiekemien, fx i fældningsreaktioner, i redoxreaktioner samt i kompleksdannelsesreaktioner.
2014
4
kem
Leif Kristensen Bestemmelse af indholdet af transfedtsyrer i fedtstoffer IR kan ligeledes bruges til at finde indholdet af transfedtsyrer. Det viser sig nemlig, at transfedtsyrer har en karakteristisk absorption ved 966 cm–1.
2014
4
kem
Marie Eiland
Anne Boie Johannesson
Fedt og innovation I det følgende beskriver vi vores forløb, men først lidt om innovative kompetencer og den innovationsmodel, vi brugte.
2014
4
mat
Allan Tarp Andengradsligningen løst med tre spillekort 0
2014
4
mat
Allan Tarp Sinus og cosinus differentieret med tre spillekort 0
2014
4
mat
Jens Carstensen Cosinusrelationen og den indskrevne cirkel 0
2014
4
mat
Jens Carstensen En bemærkning om 30°–60°–90°–trekanten Vinkelhalveringslinjen AE fra A er dobbelt så lang som vinkelhalveringslinjen CD fra C.
2014
4
mat
Jens Carstensen En egenskab ved parablen Endnu en ikke så kendt egenskab ved parablen.
2014
4
mat
Niels Juul Munch G–Skriverens Kryptologi I denne artikel beskrives G–Skriverens kryptologi og matematik.
2014
4
mat
Sven Erik Morsing Opsparing beregnet ved rekursionsformler En alternativ udledning af annuitetsformlerne.
2014
4
mat
Torsten Tranum Rømer FitzHugh–Nagumo modellen Matematisk omhandler beskrivelsen af disse signaler koblede differentialligninger. Der findes mange modeller, hvoraf de fleste er for komplicerede til gymnasiebrug. En tilgængelig model for en dygtig elev – er den såkaldte FitzHugh–Nagumo model.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet