Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2014
3
fys
Lars Andersen
m.fl.
Naturvidenskabeligt grundforløb En eksempelsamling.
2014
3
fys
Poul Rose Galilei og Huygens Da Huygens havde læst om det vandrette kast fra et tårn, stillede han sig selv et godt spørgsmål: Kan faldvejen blive lig med ”slip”?
2014
3
fys
Thomas Grønlund Nielsen Den gode historie og arven efter Niels Bohr En ret ukendt side af Niels Bohr er hans virke i de sidste 7–8 år af hans liv. Med urette, for her satte han kronen på sit livsværk.
2014
3
kem
Jan Ivan Hansen Hvordan kan man bruge husketeknik i kemi? Husketeknik er en gammel opfindelse. Allerede i den græske oldtid arbejdede man meget med husketeknikker.
2014
3
kem
Keld Nielsen Rundt om navngivning i kemi Navngivning af kemiske forbindelser er en hjørnesten i kemi, både som videnskabsfag og som undervisningsfag.
2014
3
kem
Lars Andersen
m.fl.
Naturvidenskabeligt grundforløb En eksempelsamling.
2014
3
kem
Leif Hedegaard Kristensen Er der biodiesel i den danske dieselolie? Svaret burde jo være indlysende for i juni 2009 vedtog Folketinget en lov om bæredygtige biobrændstoffer.
2014
3
mat
Jan B. Sørensen Hypotesetest til skriftlig eksamen på stx Konkret mener jeg, at vi med fordel kan arbejde hen mod, at opgaverne til skriftlig eksamen ud over selve udregningerne fremmer en større forståelse.
2014
3
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagic
En optimeringsopgave, 3 I fortsættelse af artiklen i LMFK–Bladet 4 ser vi på endnu et par optimeringsopgaver, der viser sig at have overraskende resultater.
2014
3
mat
Kristian Danielsen
Henrik Kragh Sørensen
Autentisk og relevant matematikhistorie Med udgangspunkt i Verhulsts artikel om logistisk vækst fra 1838, giver vi redskaber til at forstå kilden og den sammenhæng, den er skrevet i, og nogle bud på, hvordan man kan bruge den i undervisningen.
2014
3
mat
Niels Juul Munch
Lars Bærentzen
G-Skriverens Historie Formålet med denne artikel er at introducere G–Skriveren som et SRP–emne i matematik og historie. På den baggrund kan fremstillingen her, med fokus på den krypto–historiske og på den politisk–historiske side af G–Skriveren.
2014
3
mat
Poul Rose Notits om Matthew Stewarts sætning Her ses en alternativ formulering af beviset.
2014
3
mat
Rasmus Axelsen Funktioner på spil Spillet har en del fællestræk med Wordfeud, idet mit forbillede var Scrabble. Det har holdt stand i efterhånden mange år, så jeg vil gerne videregive konceptet her.
2014
3
mat
Thomas Egense Matematisk kunst Med en teknik kaldet ”Fractal Flames” kan man ud fra simple matematiske formler skabe meget komplekse billeder.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet