Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2013
4
fys
Jan Agentoft Nielsen Harmoniske svingninger – en elementær udledning I stedet for at tage udgangspunkt i den angivne andenordens differentialligning, så antager vi, at den mekaniske energi er konstant.
2013
4
fys
Niels Hartling Den Internationale Fysikolympiade i Danmark – et brag af en Et arrangement af denne type er et meget stort puslespil – nærmest tre store konferencer, som skal organiseres parallelt. Efter intense forberedelser i flere år er vi meget glade for at kunne sige, at bortset fra et par småproblemer lykkedes alt.
2013
4
fys
Ole Witt–Hansen Brydningsloven og ”Principle of least time” Der findes vist ikke en egentlig dansk oversættelse af begrebet ”principle of least time”, men alligevel hører ”principle of least time” til de allermest fundamentale principper i fysikken. Således fører dette princip ud fra Lagrange–formalismen til
2013
4
kem
Frede Storborg Silicium Silicium udgør over 25% af jordskorpen og er næst efter oxygen det mest udbredte grundstof i den tilgængelige del af vores klode. Pga. dets halvlederegenskaber er det grundlaget for hele den elektroniske industri.
2013
4
mat
Henning Westphael Forum for Matematikkens Didaktik Dansk matematikdidaktisk forskning er velanset internationalt og på et højt niveau, men er måske ikke så kendt blandt de udøvende matematiklærere i Danmark.
2013
4
mat
Jens Carstensen
Arif Zolic
En optimeringsopgave, 2 Vi så i LMFK–bladet 2 (marts 2013) på en af de gængse optimeringsopgaver. Vi skal her se på en tilsvarende og fremlægge flere mulige løsningsmetoder. Det er altid intereressant at se en opgave løst ad mange veje.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet