Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2013
2
fys
Ole Witt-Hansen Om opvarmning og afkøling Når man laver forsøg med eleverne, har de især i 1.g svært ved at forstå, hvorfor måleresultater ”ikke passer præcist”.
2013
2
kem
Gert Bergstein Eksperimentel prøveform i kemi i HF, HTX og STX Projektets formål var at indsamle erfaringer og belyse problemstillinger ved anvendelse af eksperimentel prøveform ved eksamen i kemi på stx og htx. Arbejdsgruppen har valgt også at medtage hf.
2013
2
kem
Martin Worm–Leonhard Spektrofotometri med mobiltelefon I denne artikel er det eksemplificeret, hvorledes en mobiltelefon bruges som spektrofotometer ved øvelsen ”Opløseligheden af kobber(II)sulfat”.
2013
2
mat
Alija Muminagi?
Jens Carstensen
Om titalslogaritmen og Den retvinklede trekant Sætning. Hvis r er et rationalt tal, der ikke er en hel potens af 10, er log r irrational.
2013
2
mat
Allan Tarp Med CAS kan alle bestå matematik C Hvad er natur og hvad er vedtægt i matematik C? Eller sagt på en anden måde: Hvordan ser matematik C ud, hvis den opbygges som en naturvidenskab om det naturlige faktum Mange?
2013
2
mat
arbejdsgruppen vedrørende Georg Mohr–kon GEORG MOHR KONKURRENCEN 2013 Omtale af årets Georg Mohr konkurrence
2013
2
mat
Danni T. Pedersen Matematik og magi Mange tankelæsertricks og korttricks bygger på simpel matematik. Instruktioner som ”Tænk på et tal, gang med 2, læg 4 til, halvér resultatet, træk det tal fra, du startede med” kan i undervisningen bruges til at træne eleverne i simpel algebra efter at h
2013
2
mat
Helge Bennedsen Et lille ”morsomt” trekantsbevis Den største side i en trekant ligger overfor den største vinkel, den næststørste side ligger overfor den næststørste vinkel, og den mindste side ligger overfor den mindste vinkel.
2013
2
mat
Henrik Peter Bang CCM – Center for Computerbaseret Matematik. Den gymnasiale matematik er blevet forandret meget i de sidste 10 – 15 år. Et væsentligt bidrag til forandringerne har været indførelsen af CAS. Udviklingen har fremkaldt både begejstring og bekymring.
2013
2
mat
Jens Carstensen En optimeringsopgave For at demonstrere en anvendelse af differentialregning benyttes ofte det klassiske problem: Med en given længde trådhegn skal man indhegne et rektangulært jordstykke, så det indeholder det størst mulige areal.
2013
2
mat
Poul Rose Bemærkning om Jens Carstensens artikel Det drejer sig om artiklen i LMFK–bladet, januar 2013 side 15, om det problem at konstruere en trekant, når man kender højderne.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet