Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2013
1
fys
Gunnar Gunnarsson Kvantefysik i laboratoriet Jeg vil her komme ind på nogle forsøg, som hver især illustrerer forskellige aspekter af kvantemekanikken.
2013
1
fys
Hans Erik Schrøder Opfølgende og afsluttende betragtninger ved et 100 år Det er på en måde paradoksalt, at det netop blev Bohr, der knækkede nødden med at forklare Balmer–spektret, og dermed i princippet alle spektre, ud fra en atommodel.
2013
1
fys
Jørgen Angelo Svingningstiden T for det matematiske pendul I denne artikel udledes et bestemt integral til bestemmelse af den eksakte svingningstid for det matematiske pendul.
2013
1
fys
Niels Madsen
Michael Charlton
Stefan Eriksson
C. Aled Isaac
Dirk Peter van der Werf
Antibrint på flaske Vi beskriver et aktuelt eksperiment på CERN, hvor antibrint, et atom lavet udelukkende af antistof, er blevet holdt fanget i en magnetisk minimumsfælde for neutrale atomer og er blevet påvirket med mikrobølgestråler, der har forårsaget de første kvantesp
2013
1
fys
Thomas M. Amby
Mads Hammerich
Søren Detlefsen
Aage Andersen
Andreas Kring
Bente Jensen
Jens Jacob Thorndahl Lindballe
Rumfysik i Gymnasiet Det er ikke raketvidenskab – men det ligner! Her er en mulighed for at lege med udstyr, der kan noget, og som eleverne selv har helt kontrol over, i kortere– eller længerevarende eksperimentelle forløb.
2013
1
kem
Anne Boie Johannesson Kemi C i læreplanstro version Vi har styr på kernestof og eksamenskrav, men hvad med alt det andet? Denne artikel giver et bud på kemi C (stx) i en ”læreplanstro” version…
2013
1
mat
Danni T. Pedersen Kagedeling En kage skal deles, så alle bliver tilfredse med det stykke de får. Matematisk set er problemet interessant, fordi det ikke er trivielt, når der er tre eller flere om at dele kagen.
2013
1
mat
Jens Carstensen En interessant funktion Det ser ud til, at den specielle funktion er konstant i intervallet [5;10]. Det er problemet at vise, at dette faktisk er tilfældet.
2013
1
mat
Jens Carstensen En trekantkonstruktion Poul Rose efterlyser i LMFK–bladet for september en konstruktion af trekanten, hvis længderne af de tre højder er givet.
2013
1
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Matematisk Modellering: Et–barnspolitik og befolkningstal Min grundidé er, at et væsentligt element i oparbejdelse af matematisk kompetence i almendannende matematikundervisning, er at kunne gå til åbne ikke–matematiske problemstillinger med et matematisk undersøgelsesapparat.
2013
1
mat
Ole Witt-Hansen Forholdscirklen – et geometrisk bevis Et bevis er jo et bevis, men jeg mener nu nok, at det geometriske bevis i forhold til det analytisk geometriske scorer på det kunstneriske indtryk.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet