Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2012
4
fys
Jette Rygaard Poulsen Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, 2011 Elever, lærere og skoler har i januar 2012 indberettet evalueringer på basis af de naturvidenskabelige grundforløb afholdt på skolerne i efteråret 2011. Et kort resume følger her.
2012
4
fys
Ole Witt–Hansen Lodret bevægelse i væsker og gasser Vi skal se på et legeme, der bevæger sig lodret i en væske eller luftart – kun påvirket af tyngdekraften, opdriften og den gnidningsmodstand, som skyldes viskositet.
2012
4
kem
Gunnar Myrup Oxidation af hydroquinon med vejledninger Phenoler og polyphenoler har to meget markante kemiske egenskaber. De indgår let i elektrophil aromatisk substitution og i redoxreaktioner, idet mange phenoler oxideres let, selv af luftens oxygen (dioxygen) med evt. hjælp af en katalysator.
2012
4
kem
Jes Bo Andersen Dovne kemilærere får E–hjælp Som kemiunderviser kan man godt blive helt udmattet ved tanken om de mindre inspirerende sider af jobbet. Men der er hjælp at hente i nye elektroniske værktøjer. Og de er både nemme at bruge og billige at anskaffe.
2012
4
kem
Sara Ringgaard, Konservatorerne og kemi På Konservatorskolen uddannes konservatorer inden for fem forskellige linjer: kulturhistorisk linje, kunstlinjen, monumentalkunst, grafisk linje og naturhistorisk linje.
2012
4
mat
Jan B. Sørensen opHypotesetest – helt så let er det desværre ikke Indførelsen af chi2–hypotesetest på stx så umiddelbart meget simpel ud. Men, der er alligevel nogle gråzoner, som man bør være opmærksom på som lærer og måske også som elev.
2012
4
mat
Jens Carstensen Mere om højdernes skæringspunkt Vi så i LMFK–bladet nr. 3 på forskellige beviser for, at en trekants højder går gennem samme punkt. Da der er tale om linjer og linjestykker, der er vinkelret på hinanden, er et bevis med vektorer oplagt.
2012
4
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Fortsættelse af artikel i LMFK–bladet 2/2012. Formålet med denne artikel er at give et mere omfattende eksempel på udfoldelse af en matematisk modelleringsproces.
2012
4
mat
Mirela Ismaili Redzic Inspiration til brug af Facebook i undervisningen Her vil jeg præsentere de konkrete eksemler, som jeg brugte Facebook på i håb om at inspirere andre, som så forhåbentlig kan bruge deres kræfter til at udvikle andre gode ideer.
2012
4
mat
Morten Trolle
Michael Krøl
Jogvan Poulsen
ICME–12 i Korea Med økonomisk støtte fra LMFK og hhv. Greve og Solrød Gymnasium var vi tre gymnasielærere, der deltog i ICME–12, den internationale konference i matematikundervisning, som bliver afholdt hvert 4. år, denne gang i Seoul.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet