Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2012
3
fys
Hans Erik Schrøder Nogle betragtninger i anledning af et 100 års jubilæum Jeg har taget det forestående 100 år som en anledning til at genlæse afhandlingen On the Constitution of Atoms and Molecules, offentliggjort i Philosophical Magazine fra juli 1913 – og reflektere over den.
2012
3
fys
Martin Glitrup Lucky Imaging i astronomiundervisningen Jeg har i min undervisning i astronomi lavet et forløb omkring billedbehandling, hvori jeg tog udgangspunkt i Lucky Imaging teknikken, som var emnet på mit speciale.
2012
3
fys
Niels Elbrønd Hansen 3 i en Galileoscope Galieleoscopet som alm. kikkert, camera obscura og anvendt til måling af solarkonstanten.
2012
3
kem
Anne Boie Johannesson Kemi C uden tavleundervisning Jeg kunne godt tænke mig lidt mere debat og erfaringsudveksling på disse sider i vores fagblad. Derfor kommer der her lidt om, hvordan jeg har ændret min undervisningspraksis i løbet af det sidste års tid.
2012
3
kem
Gunnar Myrup Phenoler og polyphenoler – Oxidation af hydroquinon Phenoler er en meget overset stoftype i gymnasiepensum og med enkelte undtagelser også i lærebøgerne. Dette er underligt, især i betragtning af den store betydning og anvendelse, som stofferne har haft og stadigvæk har.
2012
3
kem
NF–lærere på Egedal Gymnasium, Efterslæg Fællesfagligt eksperimentelt arbejde i naturvidenskabelig fa I forbindelse med et udviklingsprojekt med deltagelse af 12 NF–lærere fra 4 skoler har vi udarbejdet nogle forslag til, hvordan man kan gøre undervisningen mere fællesfaglig.
2012
3
kem
Ole L. Trinhammer
Anders B. Laursen
Isabela Costinela Man
Jan Rossmeisl
Søren Dahl
Vulkanplot – Sabatiers princip i heterogen katalyse Artikel om katalyseforskning, hvor der under det internationale kemiår 2011 er udviklet et gymnasieforsøg, som er udviklet i forbindelse med et formidlingsprojekt under CASE.
2012
3
mat
Alija Muminagi?
Jens Carstensen
Ellipsetangenter, 2 Endnu en smuk egenskab ved den almindelige ellipsetangent.
2012
3
mat
Anders Wamsler Differentiation af de trigonometriske funktioner Om at finde balancen mellem de matematiske regler, der skal argumenteres for, og dem, eleverne blot skal præsenteres for som fakta.
2012
3
mat
Arbejdsgruppen vedrørende Georg Mohr–Kon MATEMATIK–KONKURRENCER 2012 Om deltagelse i matematikkonkurrencer 2012
2012
3
mat
Jens Carstensen Højdernes skæringspunkt Der er i plangeometrien flere måder at vise sætningen om, at en trekants højder går gennem samme punkt. Vi ser på et par af dem her.
2012
3
mat
Michael Jørgensen Bedste cirkel gennem punkter i planen I denne artikel vil jeg betragte problemet om bestemmelse af bedste cirkel gennem punkter i planen. Baggrunden for dette problem er et studieretningsprojekt (i fysik og matematik), hvor eleven skulle gentage Keplers beregninger af Mars’ bane.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet