Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2011
6
alm
Christine Nøhr Pedersen
Emil Lund Stærmose
Rebecca Skov
I praktik som klimaforskere 3 3g'ere deltager i et ophold på to ugers feltskole i Kangerlussuaq og en uge med besøg på forskningsstationer på indlandsisen efter en posterkonkurrence om klimaet i Danmark og Grønland. Opgaven blev udskrevet af UVM i samarbejde med Sciencetalenter.
2011
6
fys
Ole Witt–Hansen Varmepumpen – et eksempel på brug af termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning
2011
6
mat
Allan Tarp Herons formel, trekantens cirkler og Pythagoras på faktorfor Udledning af Herons formel mv.
2011
6
mat
Helge Bennedsen Lineær regression Vi har en hel masse punkter punkter (x, y) i et koordinatsystem og ønsker at bestemme den linje med ligningen y = ax + b, som ligger tættest på punkterne, og som går under navnet tendenslinjen.
2011
6
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagi?
Et par optimeringsopgaver Vi skal se på et par opgaver inden for optimering, som viser sig på interessant måde at kunne klares uden differentialregning.
2011
6
mat
Jens Carstensen Herons formel efter Newton Vi skal se på, hvordan Newton beviste Herons formel i sin Arithmetica Universalis fra 1707. Beviset hører selvfølgelig langt fra til Newtons væsentligste bidrag til matematikken.
2011
6
mat
Jens Frederik Broch
Mikkel Broe
Populationsdynamik i Zoo – en model til fodring af løver Zooskoletjenesten har i 2011 besluttet at sætte fokus på matematik og har bl.a. udviklet det nye tværfaglige undervisningstilbud Populationsdynamik, der retter sig mod gymnasiet og hf.
2011
6
mat
Niels Bandholm Pythagoras og Pi i Jelling Små opgaver (til fx at) om værdien af pi i forbindelse med en udgravning i Jelling af spor efter en palisade omkring gravhøjene og kirken.
2011
6
mat
Søren Høgh Mediansætninger ved brug af trekantens arealformel I denne artikel vil jeg vise, hvordan dette kan gøres ved brug af den elementære formel for trekantens areal og i tilgift få flere mediansætninger end blot skæringspunkt og deleforhold.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet