Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2010
4
alm
Tim Nielsen Erfaringer med studieretningsprojektet En censor deler ud af sine erfaringer og overvejelser omkring forløbet af studieretningsprojekterne. Eksemplerne er hentet fra fysik, men overvejelserne er absolut også relevante for andre fag.
2010
4
fys
Kasper Astrup Eriksen Variation af forsøg til eksamen i fysik A Forsøg med ikke kendte elementer: et af de faglige mål for fysik A er, at eleverne skal kunne tilrettelægge fysiske eksperimenter til undersøgelse af en åben problemstilling.
2010
4
kem
Jens Skak-Nielsen Vand, saltvand og negativt tryk I bogen Viden om Vand, redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding, vil jeg kommentere 2 bemærkninger i henholdsvis kapitel 2 og 3. Først vil jeg forsøge mig med nogle primitive beregninger over vandmolekylet og vand. Afslutningsvis skitseres et fors
2010
4
kem
Steen Ellemose Kemiforsøget: Pigmenter i kalkmalerier I forbindelse med et studieretningsprojekt med fagene kemi og billedkunst, med emnet kalkmalerier, stod vi over for en udfordring mht. analyse af pigment i kalkmalerier. Løsningen var reflektionsspektroskopi.
2010
4
mat
Jens Carstensen Differentiation af kvotient Er ret simpelt bevis for kvotientreglen, der kun kræver en smule algebra.
2010
4
mat
Jens Carstensen Herons formel – et andet bevis Et kort bevis for Herons formel
2010
4
mat
Jens Carstensen
Alija Muminagi?
Om nogle grænseværdier Et par grænseværdier for specielle funktioner.
2010
4
mat
Jørgen Angelo Fra krum kurve og flade til skarpkantet kurve og flade Her behandles kurverne x^(2n+1)+y^(2n+1)=1 og fladerne x^(2n+1)+y^(2n+1)+z^(2n+1)=1 for n gående mod uendelig
2010
4
mat
Kasper Bjering Søby Jensen Matematik og tværfaglighed – et teoretisk blik I tider, hvor man som fagperson stadigt oftere udfordres til at bringe sit fag i samspil med verden udenfor – særligt med andre fag – kan det være gavnligt at forsøge at overskue denne opgave lidt ovenfra.

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet