Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2006
4
alm
Hans Jørn Fogh Olsen Hård naturvidenskab – bløde kompetencer Det helt ultimative resultat af forfatterens undersøgelser har været, at vi må undervise ud fra et kildemateriale, som bygger på det hermeneutiske princip
2006
4
alm
Helge Blom Andersen Interaktiverende læring på webbet Det handler ikke om at erstatte det eksperimentelle arbejde med computersimulation eller -animation, men om at gøre forberedelsen til det egentlige laboratoriearbejde mere tiltrækkende med henblik på at højne kvaliteten af det eksperimentelle arbejde.
2006
4
alm
Oluf Sten Andersen Jorden, Solen og NV Der er sagt meget grimt om NV - men forfatteren pointerer, at vi ikke må gøre dagligdagen sur for os selv!
2006
4
fys
Diverse Massen af Jordens atmosfære – igen! Redaktionen har modtaget et stort antal reaktioner på Ole Witt-Hansens artikel om Jordens atmosfære i maj-nummeret 2006 af LMFK-bladet
2006
4
fys
Flemming Jørgensen Mere om Jordens atmosfære Kommentar til Ole Witt-Hansens artikel om jordatmosfærens masse i majnummeret af LMFK 2006. Her vises en udregning, der er så simpel, at den kan bruges i 1. g
2006
4
fys
Mikkel Rønne Demonstration af drivhuseffekten Drivhuseffekten indgår som en vigtig del i al den fysik, der handler om klima og bæredygtig udvikling. Det vil derfor være rigtig rart, hvis man kan demonstrere drivhuseffekten rent eksperimentelt
2006
4
mat
Bjørn Grøn Nyt fra fagkonsulenten i matematik Bl.a. om boksplot, emneforløb, samarbejde med andre fag og studieretningsprojektet

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet