Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2006
3
alm
Irene Kartvedt Indspark i debatten om de to nye fællesfag Kommentarer til indhold og arbejdsbyrde ved nv i stx og nf på hf
2006
3
alm
Kirsten T. Eriksen
Lene V. Norlander
Poul F. Dyg
Johanne Jensen
Naturvidenskabelig faggruppe på HF En første naturlig justering af NF er at indføre en separat eksamen for hvert fag. Det vil sikre, at kursisternes præstation bliver bedømt på et objektivt grundlag under medvirken af to faglærere, hvoraf den ene normalt vil have varetaget undervisningen
2006
3
alm
Leif Aas Andersen
Tommy Haugaard
Steen Hauge Nielsen
Mette Malmqvist
NV i positiv erindring En beretning fra 4 lærere, der er positive overfor NV – ikke fordi de har gjort det hele perfekt første gang, men blandt andet fordi de har haft et frugtbart samarbejde, et fornuftigt indhold og nogle tilfredse elever
2006
3
fys
Carsten Andersen Tværfagligt undervisningsprojekt Fysiologiske eksperimenter: hævet og sænket arm, kyllingeben og fåreansigt, opdrift på en ballon, højde morgen og aften, vægtløshedsmåler, mm.
2006
3
fys
Morten Laursen Carbon nanotubes for fodgængere Nogle grundlæggende egenskaber ved carbon nanotubes. Carbon-hexagoner, Single-Walled NanoTubes, Multi Walled Nanotubes, mm.
2006
3
fys
Ole Witt-Hansen Massen af Jordens atmosfære En beregning af atmosfærens masse med brug af integraler, idet der tages hensyn til lufttrykkets aftagen op gennem atmosfæren
2006
3
kem
NN Kadukemi? Sudoku: Udfyld de tomme felter, så hver vandret række, hver lodret række og hver 3×3 kasse rummer grundstofferne 1-9
2006
3
mat
Con Amore Problemgruppen Tetraedertal og hockeystavsætningen Bevis for påstand i Ole Witt-Hansens artikel "Den tornede vej" i LMFK-bladet nr. 2 marts 2006
2006
3
mat
Jens Carstensen En bemærkning om potenssummer Bevis for påstand i Ole Witt-Hansens artikel "Den tornede vej" i LMFK-bladet nr. 2 marts 2006
2006
3
mat
Sven Erik Morsing Tetraedertal og Pascals trekant Bevis for påstand i Ole Witt-Hansens artikel "Den tornede vej" i LMFK-bladet nr. 2 marts 2006

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet