Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2005
3
alm
Inge Kaufman
Søren Rud Keiding
Viden om vand Der er vand i alt! Vand er afgørende for opbygningen af de mindste atomare og molekylære byggesten – og for al biologisk aktivitet. Vand spiller en helt afgørende rolle for livets opståen og opretholdelse. Derfor er vand også et oplagt tema for en bog
2005
3
fys
Bjørn Larsen En færd i Island med fysiklærerne fra Københavns VUC Undergrundsvarme, gletschere og 'Brintenergi driver bus i Reykjavik' var emner under turen.
2005
3
fys
Frank Bason Det grønne glimt - en god historie Efter gymnasiereformen skal vi være endnu mere opmærksomme på, at eleverne skal motiveres med udgangspunkt i dagligdagen, helst ledsaget af engageret historiefortælling. Om solskivens farveskift ved op- og nedgang
2005
3
fys
Karl Johan Fuglsang Jensen
Bjarning Grøn
Cassini-Huygens – en moderne opdagelsesrejse Det er ikke uvæsentligt, at eleverne i skolen lærer om ting, som de kan diskutere med forældre og søskende derhjemme i forbindelse med, at emnet tages op i indslag i tv eller i aviser. Landingen på Titan i januar 2005 som undervisningsemne
2005
3
mat
Erik Vestergaard Perspektivtegning på computeren Forløb med gratisprogrammet "Perspektive Modeler". Læseren kan gratis downloade og bruge programmet under de betingelser, som står på pågældende side og i programmets help menu i øvrigt. Læseren er velkommen til at downloade og bruge forfatterens noter
2005
3
mat
Helge Bennedsen Herons formel og Det gyldne snit Diverse beviser vedrørende de to nævnte emner
2005
3
mat
Poul Rose En lokal juleopgave Tallet pi med 10^53 decimaler kan ikke udskrives, for der er ikke sværte nok!
2005
3
mat
Randi Petersen Om opbygning af matematiske begreber Matematiske begrebers mentale dannelsesproces er et redskab til planlægning af undervisningen og til at kunne analysere, hvor og hvorfor eleverne går i stå, når de har hjælp behov

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet