Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2005
2
alm
Jesper Thestrup Elektronikprodukter og miljøet Elektronikprodukter besidder alle kendte miljøeffekter i varierende omfang afhængig af produkttype og anvendelse: Ressourceforbrug, drivhuseffekt, forsuring, økotoksicitet og humantoksicitet. Den overvejende miljøbelastning udgøres af drivhuseffekt
2005
2
kem
Peter B. Yde Exit OT Den algebraiske metode til afstemning. Det værste, man i praksis kan komme ud for, er at skulle bruge 2 ligninger med 2 ubekendte
2005
2
mat
Helge Bennedsen Kunsten at fornøje sig med kvadratiske udtryk Herons formel udledt ud fra kvadratsætningerne og cosinusrelationen
2005
2
mat
Svend Jeppesen
Jan Becher Sørensen
Allan Tarp
Modelmatematik og engelske kompendier En række observationer viser, at matematik kan drejes i en mere brugervenlig retning, så det bliver tilgængeligt for alle. Vil det for at skaffe god tid til modelleringsopgaver være muligt at benytte kompendier i stedet for lærebøger på C- og B-niveau

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet