Vis
 
År
Sorter stigende  Sorter faldende
Nr.
Sorter stigende  Sorter faldende
Fag
Sorter stigende  Sorter faldende
Forfatter(e)
Sorter stigende  Sorter faldende
Titel
Sorter stigende  Sorter faldende
Kommentar
 
2004
3
fys
Børge L. Nielsen Ba-137m - henfald og halveringstid Hvorfor er halveringstiden for Ba-137m så lang? Forklaringen skal søges i enkeltpartikel-modellen, hvor nukleonerne bevæger sig i et sfærisk potential fra de øvrige nukleoner
2004
3
fys
Kim Bertelsen
Martin Schmidt
Fysikundervisning i Storbritannien Om ASE-konferencen i Reading, UK, januar 2004. Med "Evidencebased Practice in Science Education" ønsker man at anvise måder til forbedring af undervisningen i naturvidenskab, hvor anvisningerne skal være “Evidence-based” – altså baseret på pæd. forskning
2004
3
mat
Inge Henningsen Muligheder og udfordringer Hvordan indarbejdes kønsligestilling i planlægningen af matematikundervisning i det nye gymnasium?

 

Opdateret 2010-11-10 af bladredaktøren, se mailadresse i bladet